W naszej ofercie mamy między innymi:

  • opróżnianie i transport nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamba), przydomowe oczyszczalnie ścieków
  • wywóz osadów z oczyszczalni ścieków kod 190899 (zezwolenie starostwa powiatowego w Przemyślu na teren powiatu przemyskiego)

Nasze usługi wykonujemy w profesjonalny sposób, o czym świadczy nasza obecność na rynku od 1991 roku. Posiadamy pojazdy asenizacyjne o pojemności 9 i 17 m^3.

Gwarantujemy usługi na najwyższym poziomie, wykonane terminowo, sprawnie i solidnie.